OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Objednávka

Pro objednání zboží je nutné být zaregistrovaný a přihlášený v online shopu na www.jidlo.eu. Objednávku je možné stornovat či měnit nejpozději do 17:00 hodin předchozího dne (jídlo na úterý je nutné stornovat či měnit nejpozději v pondělí v 17:00 hodin). Jídla jsou určena k okamžité spotřebě!

2. Dodací a platební podmínky

Prodávající se zavazuje:

  1. dodat správný druh a množství zboží tak, jak bylo uvedeno v čase objednávky, na základě objednávky zákazníka v dohodnuté ceně
  2. adekvátně zabalit zboží a dodat objednávku v dohodnuté lhůtě dodání – zveřejněné na stránce www.jidlo.eu v čase objednání
  3. v případě, že objednávku není možné splnit (dodat) bude zákazník kontaktován operátorem a bude mu nabídnut podobný produkt. V případě, že objednávku není možné doručit v dohodnuté lhůtě je zákazník kontaktován operátorem ohledně dohodnutí dalšího postupu
  4. vystavit a přiložit daňový doklad - pokladniční blok, případně na požádání fakturu

Kupující se zavazuje:

  • převzít objednané zboží a zaplatit za objednané zboží

3. Platba

Platbu je možné zrealizovat:

  1. Při převzetí zboží při dovozu, a to hotovostí nebo stravenkami.

  2. Pro platbu na fakturu je potřebné nejprve požádat o tuto formu úhrady manažera rozvozů. Po schválení bude zákazník zařazený mezi zákazníky platící na fakturu.

  • Splatnost faktury je 7 dní, případně dohodou.

Přihlášení

Můžete se také přihlásit prostřednictvím účtu v sociální síti.

Facebook

Akceptujeme platbu stravenkami